لوگو نرم افزار حسابداری آنلاین چرتکه
تماس: 86096432-021

گزارشات

در قسمت گزارشات می توان تمامی فعالیت های خود را به صورت فصلی یا در یک بازه خاص تفسیر کرد. 

قسمت گزارشات به چند بخش تقسیم می شوند:

مالی – حسابداری – اشخاص – کالا و خدمات – خرید و فروش – بانکداری – سایر. که در ادامه هر کدام از این موارد را توضیح خواهیم داد.

در سربرگ مالی می توان تراز نامه، صورت سود و زیان و صورت حساب سرمایه را با توجه به تاریخ دلخواه گزارش گیری نمود.

همینطور در قسمت حسابداری می توان به آیتم های زیر دست پیدا کرد:

1- دفتر روزنامه

2- دفتر حساب ها

3-تراز آزمایشی

4- مرور حساب ها.

در قسمت اشخاص زیر منوهای زیر را داریم

1-بدهکاران و بستانکاران: در این قسمت می توان بدهکاران و بستانکاران را فیلتر کرد. به این صورت که در تب ماهیت، با کلیک روی سرچ، کوچکتر از صفر را انتخاب کنیم لیست بدهکاران را به ما نشان می دهد. و همچنین با انتخاب بزرگتر از صفر لیست بستانکاران را به ما نشان می دهد.

2-کارت حساب اشخاص: برای دیدن لیست گزارشات افرادی که برای آن ها فاکتور صادر کردیم و تراکنش و اسناد را ثبت نموده ایم می توان به این بخش مراجعه کرد و با توجه به تاریخ دلخواه از آن ها گزارش تهیه نمود.

قسمت کالا ها و خدمات

1- کارت حساب کالا: در این قسمت برای یک کالای خاص می توان گزارش تهیه نمود. با انتخاب کالا در جدول می توان تمام اشخاصی که این کالارا برایشان فاکتور زده ایم، همراه با تاریخ و تعداد خرید و فروش آن کالا را مشاهده کنیم.

خرید و فروش

1-فروش به تفکیک کالا

2- خرید به تفکیک کالا

3- فروش به تفکیک فاکتور

4-خرید به تفکیک فاکتور

5-گزارش مالیات

6-سود فاکتور

7-خلاصه فاکتور به تفکیک شخص

بانکداری

1- گردش حساب بانک

2- گردش حساب صندوق

3- گردش حساب تنخواه گردان

سایر

1-کارت حساب پروژه

2-کارت حساب شعبه

3-کارت فعالیت کاربران

پاسخ خود را پیدا نکردید؟