لوگو نرم افزار حسابداری آنلاین چرتکه
تماس: 86096432-021

چک

مدیریت چک ها از سربرگ چک که به دو بخش چک های دریافتی و پرداختی تقسیم می شوند، انجام پذیر است 

 که در ادامه به آن اشاره می کنیم. تاکید می شود برای ثبت یک چک دریافتی یا پرداختی باید از طریق ثبت تراکنش دریافت و پرداخت چک های مرتبط را ثبت نمود.

چک های دریافتی

ابتدا در این بخش چک های دریافتی را بررسی می کنیم و سپس عملیات مربوط به چک های دریافتی مانند پاس کردن، واگذاری به بانک، عودت و حذف چک و در نهایت با نحوه خرج چک در چرتکه آشنا می شویم. برای مشاهده لیست چک های دریافتی در منوی چک، لیست چک های دریافتی را کلیک می کنیم. در لیست می توان چک هارا بر اساس وضعیت آن ها فیلتر و مشاهده کرد. چک های عادی چک هایی هستند که در قسمت ثبت تراکنش به ثبت رسیده اند و با استفاده از این قسمت می توان تغییر وضعیت چک ها را اعمال نمود. چک های سر رسید گذشته چک هایی هستند که تاریخ آن ها گذشته است. چک های در جریان وصول چک هایی هستند که به بانک تحویل داده شده اند و در انتظار وصول هستند. چک های وصول شده اصطلاحا به چک هایی گفته می شوند که پاس یا نقد شده اند. چک های عودت داده شده چک هایی هستند که به صادر کننده آن ها برگشت داده شده اند. چک های خرج شده چک هایی هستند که از شخصی دریافت و به جای بدهی یا هر هزینه ای آن را به شخص دیگری داده اید. عملیات مربوط به چک ها از طریق سه نقطه کنار هر چک در تب همه انجام میپذیرد که با انتخاب گزینه های پاس شده، واگذاری به بانک و عودت شده می توان درخواست خود را در سیستم ثبت نمود.

چک های پرداختی

برای مشاهده لیست چک های پرداختی در منوی چک، لیست چک های پرداختی  را کلیک می کنیم. در لیست می توان چک هارا بر اساس وضعیت آن ها فیلتر و مشاهده کرد. چک های عادی چک هایی هستند که در قسمت ثبت تراکنش به ثبت رسیده اند و با استفاده از این قسمت می توان تغییر وضعیت چک ها را اعمال نمود. چک های سر رسید گذشته چک هایی هستند که تاریخ آن ها گذشته است. چک های پاس شده چک هایی هستند که نقد یا پاس شدن و مبلغ آن ها از حساب بانکی کم شده است. عملیات مربوط به چک ها از طریق سه نقطه کنار هر چک در تب همه انجام میپذیرد که با انتخاب گزینه های پاس شده و عودت شده می توان درخواست خود را در سیستم ثبت نمود.

پاسخ خود را پیدا نکردید؟