لوگو نرم افزار حسابداری آنلاین چرتکه
تماس: 86096432-021

اسناد حسابداری اتوماتیک

بخش اسناد اتوماتیک، پایه تمامی گزارشات در نرم افزار حسابداری چرتکه می باشد. در این بخش کاربر می تواند اسناد حسابداری را بصورت خودکار ثبت نمایید. این بخش از نرم افزار حسابداری بیشتر برای مدیران حسابداری مالی و حسابداران کاربردی می باشد. سعی ما این است که بتوانید عملیات حسابداری و مالی را به شیوه ساده تری انجام دهید و مدیریت نمایید.

اسناد حسابداری اتوماتیک

ثبت سند حقوق

در این بخش کاربر می تواند سند حسابداری ثبت نماید و بصورت لیستی از اسناد حسابداری که بصورت دستی یا خودکار ثبت شده اند نمایش داده می شود. در این بخش حقوق پایه کارمند یا کارگر ، اضافه کار او، بیمه ، مالیات و .. نیز ثبت می شود که نرم افزار بصورت خودکار سند حقوق را ثبت می نماید.

صدور سند تسعیر ارز

برخی سازمان ها و شرکت ها با سایر کشور ها در ارتباط هستند و نیاز به ارزهای مختلف جهانی دارند  و اطلاعات مربوط به این عملیات ارزی علاوه بر ریال بر حسب ارز مربوطه نیز باید نگهداری شودو در نهایت با توجه به استانداردهای حسابداری عملیات تسعیر برای آن ها انجام گیرد برای این کار شرکت ها در حساب های خود علاوه بر مبالغ ریالی مقدار ارز و نرخ آن را نیز باید نگهداری کنند. پس از انتخاب صدور سند تسعیر ارز، بصورت اتوماتیک درآمد مربوط به تسعیر ارز برای اشخاص و صندوق ها و بانک ها صادر می شود.