پلن های چرتکه

مقایسه جزییات و قیمت ها

WordPress
Elementor
Happy Addons
Stay Happy
Stay Safe
Spread Happiness
nogh
boro
llltal
شرح
پلن برنزی
پلن نقره ای
پلن طلایی
ساخت و ایجاد کسب و کار جدید
انتقال اشتراک بین کسب و کارها
تهیه و بازگردان نسخه پشتیبان
دانلود کلیه اطلاعات در قالب اکسل
داشبورد حرفه ای
جستجوی متنی در کلیه اسناد ثبت شده
تعریف نامحدود کاربر
دعوت کاربر به کسب و کار
تعیین سطوح دسترسی در جزئی ترین حالت ممکن
امکان اعمال محدودیت دسترسی به اطلاعات برای کاربر
تعریف اشخاص
دریافت فایل اشخاص از اکسل

خرید اشتراک 6 ماهه

ماهیانه    120,000 تومان

ماهیانه    120,000 تومان

ماهیانه    120,000 تومان

خرید اشتراک سالیانه

ماهیانه    120,000 تومان

ماهیانه    120,000 تومان

ماهیانه    120,000 تومان

شرح

ساخت و ایجاد کسب و کار جدید

انتقال اشتراک بین کسب و کارها

تهیه و بازگردان نسخه پشتیبان

دانلود کلیه اطلاعات در قالب اکسل

داشبورد حرفه ای

جستجوی متنی در کلیه اسناد ثبت شده

دعوت کاربر به کسب و کار

ثبت دریافت یا پرداخت گروهی به اشخاص

دریافت فایل کالاها و خدمات از اکسل

ثبت مالیات خرید و فروش به تفکیک هر کالا

ثبت دو واحد مختلف برای کالا و ضریب تبدیل آن