راهنمای جامع نرم افزار حسابداری آنلاین چرتکه

به کمک راهنمای جامع چرتکه قدم به قدم با بخش های مختلف نرم افزار آشنا شده و یاد میگیرید چگونه حسابداری کسب و کار خود را راحت تر از همیشه با چرتکه مدیریت کنید.

سهامداران

سهامداران

منوی اشخاص > سهامداران 

در این بخش با انتخاب (آیکون +) می توانید سهامداران یا شرکای کسب و کار خود را تعریف کنید و درصد سهام و شراکت هر کدام را نیز مشخص نمایید.و درصد سهام و شراکت هر کدام را نیز مشخص نمایید. برای مثال می توان گفت اگر تنها شما سهامدار هستید، ابتدا نام خود را وارد کنید و بعد درصد سهم را 100 وارد نمایید.بعد از اتمام ویرایش حتما اطلاعات  را ذخیره نمایید.

بعد از اتمام ویرایش حتما اطلاعات را ازطریق آیکون ذخیره اطلاعات، ذخیره نمایید.

توجه

  • در صورتی که شخصی به عنوان سهامدار انتخاب شود حساب های سرمایه اولیه، برداشت ها، کاهش یا افزایش سرمایه، سهم سود و زیان برای او بصورت خودکار ایجاد می شود.
  • سهامداران و درصد شراکت آن ها باید پیش از ثبت سند افتتاحیه تعریف شود.
سهامداران